-->

Η Σουηδία εισάγει σκουπίδια γιατί εξαντλεί τα δικά της στην ανακύκλωση

Στην εισαγωγή αποβλήτων από άλλες χώρες έχει προχωρήσει η Σουδία καθώς η χώρα αξιοποιεί πλήρως τα δικά της σκουπίδια μέσω του πρωτοποριακού συστήματος ανακύκλωσης.

Η σκανδιναβική χώρα ανακυκλώνει το 99% των αποβλήτων της, με λιγότερο από το 1% να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ εισάγει σκουπίδια και από άλλες χώρες προκειμένου να τα αξιοποιήσει προς όφελός της.
Με μία διαδικασία που ονομάζεται «απόβλητα σε ενέργεια», τα σκουπίδια καίγονται για την παραγωγή ατμού ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την περιστροφή στροβίλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Σουηδία ήταν μία από τις πρώτες χώρες, οι οποίες εφάρμοσαν ένα βαρύ φόρο στα ορυκτά καύσιμα το 1991 ενώ παράλληλα το ήμισυ της ηλεκτρικής της ενέργειας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Οι πολίτες της χώρας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα περιβαλλοντολογικά θέματα και ιδιαίτερα συνεπείς στο θέμα της θέμα της ανακύκλωσης. Οι ίδιοι ταξινομούν τα σκουπίδια τους ώστε να μεταφερθούν στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας.
Η εθνική πολιτική ανακύκλωσης που τέθηκε σε εφαρμογή από το Σουηδικό κράτος υποχρεώνει την αξιοποίηση της ενέργειας στο εθνικό δίκτυο θέρμανσης ακόμα κι αν οι ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της καύσης των αποβλήτων.